Wiadomosci

Jesli szukasz portalu, gdzie chcesz znaleźć wiadomości zarówno z kraju jak i ze świata a także ze swojego regionu to znalazłeś najodpowiedniejsze miejsce ku temu. Wiadomości mogą być w formie tygodnika, portalu bądź popularnego programu w telewizji. Kiedyś był to taki tygodnik wydawany w Londynie do lat 80tych. Wiadomości są terminem, który nawiązuje do teorii informacji i teorii komunikacji.logo na balonie Są też dość popularnym programem informacyjnym nadawanym w TVP1 od 1989 roku. Jesli chodzi o podobne tego typu programy to istnieje cos takiego jak wydarzenia na Polsacie. Jest wiele programów informacyjnych z wiadomościami. Jeśli chodzi o definicję informacji to jest to właściwość pewnych obiektów, relacje, które służą zmniejszeniu niepewności. Informacja może mieć charakter obiektywny i subiektywny. Obiektywny jest wtedy gdy jest niezależny, ogólny i nie do podważenia. Subiektywny oznacza, że jest to związane z podmiotem, jest to opinia związana z jedną osobą na przykład i jest nieco przekolorowana pod jej postrzeganie. Istnieją też informacje swobodne jak i informacje związane. Swobodne występują wtedy gdy nie przywiązujemy do nich żadnego znaczenia. Informacja związana jest wtedy kiedy pewne stany i zdarzenia są uważane za pewne mikrostany w układzie fizycznym. Informacja jest częścią procesu komunikowania się. Istnieją różne skomplikowane wzory wyznaczające miary ilości informacji w zależności od różnych zmiennych można to wyliczyć za pomocą wzoru.

Artykuł dzięki: